Rólunk

A Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakközépiskolát, közismert nevén a BOI-t, 1994-ben piacvezető biztosító társaságok és a Magyar Biztosítók Szövetsége közösen alapították. Az elmúlt két évtizedben több mint 20.000 biztosítási és pénzügyi tanácsadó szerezte meg intézetünkben a szakmai képzettségét tanúsító bizonyítványát, és közülük nagyon sokan pénzügyi tárgyú - banki, befektetési, biztosítási – szakképesítésüket is. Így a Biztosítási Oktatási Intézet büszkén mondhatja el magáról, hogy aktív részese a Magyarországon jelenleg dolgozó biztosítási-pénzügyi szakember gárda képzésének, pályakezdésének.

 

Évtizedes munkánknak köszönhetően jelenleg is napi, operatív kapcsolatot ápolunk a legtöbb hazai biztosítóval, pénzintézettel és számos szakmai szervezettel. Ezzel is támogatni kívánjuk a hallgatók szakmai képzését és személyes integrációját a pénzügyek világába.

 

A Biztosítási Oktatási Intézetben kiváló tanárok és gyakorlati szakemberek támogatásával, a legkorszerűbb infokommunikációs technikai eszközök használatával tanulhatók a gazdasági ismeretek, akár a köznevelésben, akár felnőttképzés formájában, államilag elismert OKJ-s, vagy szakembereink által kidolgozott tanfolyami rendszerben.

 

A Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakközépiskola az utóbbi években - fejlesztési koncepciójának megvalósításával összhangban - sikeresen vett részt több jelentős pályázat lebonyolításában szakértői közreműködőként. Ezek a pályázatok az Európai Unió és a központi költségvetés finanszírozásában, állami támogatással valósultak meg. Szakértőink munkájával részt vettünk pályázatok megírásában,  szakmai koncepciók összeállításában, megvalósíthatósági tanulmányok megalkotásában, tananyagok összeállításában, fejlesztésében, képzéseken, projektek költséghatékony kialakításában és azok megvalósításában.

 

Intézetünknek a TÁMOP-2.4.5.-12/3 „A munka és magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések, a rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása a konvergencia régióban” című projektek esetében számos településen sikerült elnyernie a továbbképzések megszervezését, lebonyolítását.  A TÁMOP-2.1.3., illetve a TÁMOP-6.1.2. pályázatok esetén kis- és középvállalkozások képzési feladatait végeztük.

 

A TÁMOP-2.3.6. A - 12/1-2012-0008 „Fiatalok Vállalkozóvá válásának támogatása a Dél-alföldi régióban” elnevezésű pályázat, valamint a TÁMOP-2.3.6. A-12/1-2012-0006  „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Dunántúli Régióban” című projekt tananyag-fejlesztési és képzési feladatainak végrehajtásában vettünk részt.

A központi költségvetés finanszírozásában megvalósult GS 13221 „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-magyarországi régióban” elnevezésű projektben a tananyag-fejlesztési, képzési és tanácsadási feladatokat végeztük, és az üzleti tervek összeállítását célzó kiscsoportos műhelymunkák megszervezését biztosítottuk. A három kiemelt projektben több mint, 2000 fiatal vállalkozóvá válását támogattuk képzéseinkkel, tanácsadással. A hatalmas méretű munkát szervezési oldalról is sikerrel zártuk, a résztvevők visszajelzései elégedettséget tükröznek.