Üdvözöljük weboldalunkon!

A Biztosítási Oktatási Intézet Fejlesztési Alapítvány Szakközépiskola legfőbb törekvése, hogy a képzéseinken részt vevők a megszerzett tudásuk birtokában, megalapozott szakmai felkészültségük révén versenyképes munkaerővé váljanak, és ezáltal hozzájáruljanak nemzetgazdasági szinten a hatékony foglalkoztatás növeléséhez. Ebből a célból készítettük el a Vállalkozási ismeretek című tananyagot is. A Rólunk menüpontban említett hatalmas képzési tapasztalatot felhasználva fejlesztettük ki jelenlegi e-learning tananyagunkat, amelyben tovább növeltük a gyakorlatias elemeket, és személyre szabható ütemezést alakítottunk ki, segítve ezzel a lemaradókat, vagy éppen az átlagnál gyorsabban haladókat.  

 

Bízunk benne, hogy a leendő fiatal vállalkozók számára hasznos és fontos információkat tartalmaz, és az elkészített elektronikus tananyag révén a BOI hozzá tud járulni ahhoz, hogy sikeres vállalkozókká váljanak. Fejlesztésünk nem egyedi, a jövőben a visszajelzéseket figyelembe véve folyamatosan fejlesztjük rendszerünket, meglévő, és újonnan induló képzéseinket dolgozzuk át e-learning formába.

Reméljük portálunk elnyeri felhasználóink tetszését.

 

A Vállalkozói Ismeretek című e-learning tananyag a GINOP 5.2.2. azonosító számú „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” c. projektjéhez készült. Szándéka szerint a tananyag szerkezete, a témakörök kidolgozása, azok egymásra épülése, valamint súlyarányuk megfelelően alkalmazkodik a szakmai követelményekhez.

A tananyag tartalmazza azokat az ismereteket, amelyek piacgazdaságban működő vállalkozások indításához szükségesek, illetve sikeres működtetésükhöz nélkülözhetetlenek.

A vállalkozások elindításával, működtetésével kapcsolatos ismeretanyag napjainkban kiemelt jelentőséggel bír, hiszen piacgazdaságban az élénk gazdasági verseny megköveteli a vállalkozók magas színvonalú piaci, gazdasági, vállalkozási, pénzügyi tudását és azok hatékony felhasználását.

A modern kor sajátosságai a vállalkozások részéről határozott, gyors és szakmailag megfelelő reagálásokat követelnek meg, hogy a megváltozott gazdasági környezet és piaci kihívások közepette is versenyképesek tudjanak maradni. Ehhez a vállalkozóknak, vezetőknek, tulajdonosoknak meg kell szerezniük azokat a szakmai, módszertani, társas és személyes kompetenciákat, amelyek a sikeres működtetéshez szükségesek, hogy önállóan tudják vizsgálni a vállalkozás pénzügyi helyzetét, eredményeit, valamint képesek legyenek üzleti terv kidolgozására.

A Biztosítási Oktatási Intézet által összeállított e-tananyag ehhez kíván szakmai segítséget nyújtani, abban a reményben, hogy laikusok és alapvető ismeretekkel rendelkezők számára egyaránt hasznos információkat tartalmaz.